Nhẫn lông voi đôi so le

Liên hệ

  • Nhẫn lông đuôi voi đôi, nhẫn lông đuôi voi 2 sợi so le
  • Vàng 18K610: 7 phân; bảng 8li