Nhẫn lông voi đôi so le – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông đuôi voi đôi, nhẫn lông đuôi voi 2 sợi so le
  • Vàng 18K610: 7 phân; bảng 8li
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.