Nhẫn lông voi đôi ống lông 2li vàng phong thủy

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 9 phân