Nhẫn nam 2 viền đá tấm Cz 1,5li gộp 2 lông vàng 10K (lông Fake)

5.430.6345.839.391

Nhẫn phong thủy mệnh Kim – Thủy chạy 2 viền đá trắng luồng 2 sợi lông voi (hàng khách đưa gia công) Riogems

– Vàng 18K610: ~1,7 chỉ

– Đá Cz: 1,2 li