Nhẫn lông voi nam chạy đá đôi 2 viền tấm trắng

5.430.6345.839.391

Nhẫn phong thủy mệnh Kim – Thủy chạy 2 viền đá trắng luồng 2 sợi lông voi Riogems

– Vàng 18K610: ~1,7 chỉ

– Đá Cz: 1,2 li