Nhẫn Song Long cho nam độc lạ 2 viền HOA VĂN

19.575.06021.048.452

 

  •  Vàng 18K610: từ 4 chỉ (giấy tờ vàng nghiêm chỉnh)
  • Đá Cz