Nhẫn lông voi đính 2 hàng đá 1 hàng lông voi vàng phong thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

Vàng 18K610

Đá Cz Vuông, Tấm đá nhân tạo: 1,2 li; 40 Viên