Nhẫn lông voi dích dắc vàng phong thủy – HANG FAKE

2.353.2752.530.403

– Vàng 18k610: từ 6 phân đến 1 chỉ

– Thích hợp đeo ngón út

Xóa