Nhẫn lông voi đẹp 2 Rắn hạt xanh lục chầu ngoc Cz – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn phong thủy tuổi Tỵ ngọc Cẩm thạch bọc vàng hình 2 Rắn mặt Cz xanh lục hợp mệnh Thủy – mệnh Kim Riogems
  • Vàng 18K610: 1,4 chỉ
  • Cz xanh lục 8 li