Nhẫn lông voi đan tay đính đồng tiền vàng

Liên hệ

Nhẫn lông voi đan tay đính đồng tiền vàng chuẩn Daklak Bản Đôn được làm thủ công bằng tay từ vàng 10K:

  • Vàng 10K33%: ~ 1 phân
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn 100%;
  • Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;
  • Rất hợp anh/chị em làm ăn kinh doanh, bất động sản, nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp, hầu đồng,…