Nhẫn lông đan tay đính đồng tiền vàng 10K (lông FAKE)

Liên hệ

Nhẫn đan tay đính đồng tiền vàng chuẩn Daklak Bản Đôn được làm thủ công bằng tay từ vàng 10K:

  • Vàng 10K33%: ~ 1 phân
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;
  • Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;
  • Rất hợp anh/chị em làm ăn kinh doanh, bất động sản, nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp, hầu đồng,…