Nhẫn lông voi ĐAN tay có đính đồng tiền vàng – Handmade – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 6li – 1,2 phân
  • Lông voi hàng khách đưa gia công