Nhẫn lông voi ĐAN tay có đính đồng tiền vàng – Handmade

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 6li – 1,2 phân
  • Lông voi đan