Nhẫn lông voi cỏ 3 lá vàng phong thủy RIOGEMs

- Vàng 18k: 4-5 phân

- Vàng 10K: tầm 4 phân

- lông đuôi voi 100% Bôn Đôn;

- Thợ gia công tại Buôn mê thuột