Nhẫn lông voi – Cá tháng 4 – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610 – 2,3 chỉ
  • Đá Cz 10 li tròn