Nhẫn 4 lông voi bó bọc vàng hợp phong thủy cho nam nữ – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi nữ, nhẫn lông voi bọc vàng 18K làm tay
  • Vàng 18K610: ~2 phân
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;