Nhẫn lông voi Bạc 5 lông ngoài – Giác lòng – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn Lông voi Bạc Đồng Tiền, Nhẫn Bạc Nam, nhẫn Tài Lộc Bạc kết hợp 5 sợi lông voi (hàng khách đưa gia công)  được thiết kế giác lòng nhẫn chắc chắn giành cho nam
  • Bạc ta 2 chỉ