Nhẫn lông voi 5 sợi vàng phong thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 1,1- 1,3 chỉ