Nhẫn lông voi 5 sợi làm tay – Bảng 20li

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi đẹp vàng 10K được bảo hành hàng thật suốt đồi tại RioGems
  • Vàng 10K 41.7%~ 2.3 chỉ