Nhẫn lông voi 3 vòng bằng vàng 18K- HÀNG FAKE

3.560.0833.828.046

  • Vàng 18K610: 8-9 phân