Nhẫn lông voi 3 sợi vàng hồng làm tay phong thủy

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 1,1- 1,5 chỉ
  • Đá Cz: 1,25li