Nhẫn lông voi 3 sợi so le (giác lòng)

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi nam nữ làm tay, nhân lông voi 3 sợi lông voi so le
  • Vàng 18K610: 1,1 chỉ