Nhẫn lông voi 3 sợi so le (giác lòng) – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi nam nữ làm tay, nhân lông voi 3 sợi lông voi so le (hàng khách đưa gia công).
  • Vàng 18K610: 1,1 chỉ