Nhẫn lông voi 3 sợi gộp làm tay- bảng bo 6li – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 1,2- 1,5 chỉ