Nhẫn 2 luồng lông fake làm tay (loại mỏng bảng 6li)

4.223.8274.541.749

  • Vàng 18K610: 1.1 – 1.3 chỉ
  • Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;
  • Nhẫn nam vàng 18K được thiết kế 2 luông lông. Đây là mẫu nhẫn phong thủy phù hợp anh em đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, hầu đồng,…