Nhẫn lông voi 2 vòng làm tay (loại mỏng bảng 6li) – HÀNG FAKE

4.223.8274.541.749

  • Vàng 18K610: 1.1 – 1.3 chỉ
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn 2 sợi ngắn: hàng khách đưa gia công.
  • Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;
  • Thích hợp anh em đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, hầu đồng,…