Nhẫn SONG LONG vàng 18K chầu đá đen Phúc Lôc Thọ (lông FAKE)

10.257.86411.029.961

  • Nhẫn Song Long với Sapphire đá đen Phúc Lộc Thọ là nhẫn rồng rồng vàng 18K
  • Vàng 18K610: tầm 2,3 – 2,5 chỉ
  • Đá Sapphire: 10×16