Nhẫn lông voi 2 sợi SONG LONG đá đen Phúc Lôc Thọ – HÀNG FAKE

10.257.86411.029.961

Nhẫn lông voi Song Long với Sapphire đá đen Phúc Lộc Thọ

  • Vàng 18K610: tầm 2,3 – 2,5 chỉ
  • Đá Sapphire: 10×16