Nhẫn lông voi 2 sợi so le

Liên hệ

  • Nhẫn cặp lông voi đôi, nhẫn cặp luồng 2 sợi lông voi so le
  • Vàng 18K610: 4 phân/chiếc