Nhẫn vàng ta luồng 2 lông làm tay – Bảng bo 6 mm (lông FAKE)

5.700.0007.600.000

  • Vàng 18K610: 1,3- 1,5 chỉ
Xóa