Nhân lông voi 2 sợi làm tay – Bảng 8-9li

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 8 phân- 1,2 chỉ