Nhẫn nam đơn giản vàng 18K luồng 2 lông (lông FAKE)

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 8 phân- 1,2 chỉ