Nhẫn lông voi 2 sợi 1 hàng đá tấm đỏ phong thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 8 phân – 1 chỉ
  • Đá tấm: 2li