Nhẫn lông voi 2 Rắn tranh ngọc Ruby Yên Bái

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 2,4 chỉ
  • Ruby Yên Bái 9×14