Nhẫn lông voi 1 sợi làm tay – bảng 6li

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 1- 1,2 chỉ