Nhẫn lông voi 1 sợi làm tay 6li vàng phong thủy RIOGEMs

5.979.1836.429.229

– Vàng 18K610: ~ 1,5 chỉ (làm mỏng vàng)
– Lông đuôi voi 100% Bôn Đôn;