Nhẫn lông voi 1 sợi 2 khía – vàng tây 18K (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi làm tay, nhẫn lông voi đơn, nhẫn lông voi 1 sợi lông
  • Vàng 18K610: 2 phân