Nhẫn lông voi 1 hàng chữ VẠN – Bảng 12li – HÀNG FAKE

Liên hệ

 

-Vàng 18K610: ~6 phân