Nhẫn lông voi phong thủy Rồng Rồng chầu ngọc vàng – HÀNG FAKE

Liên hệ

Vàng 18K610 ~ 1,7 – 2 chỉ, bảng 18li

Đá cz trắng 8 li