Nhẫn lông đuôi voi nữ cỏ 3 lá

2.353.2752.530.403

  • Vàng 18K610: 4-6 phân