Cặp nhẫn lông voi làm tay 1 sợi 4 chấu vàng

2.353.2752.530.403

  • Nhẫn cặp lông voi làm tay gồm 1 sợi lông voi và thiết kế 4 chấu vàng xung quanh
  • Vàng 18K610: 1,2- 1,3 chỉ( bảng 5 li)