Nhẫn Kim Tiền vàng tây luồng 2 lông đuôi voi Bôn Đôn – bảng 9li – lông FAKE

Liên hệ

  • nhẫn kim tiền vàng tây được thiết kế dãy các đồng tiền nối liền nhau kết hợp luồng 2 sợi lông voi Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công).
  • LÔNG ĐUÔI VOI giúp Thu hút TÀI LỘC, công việc xuôi chảy
  • Vàng 18K610: 8 phân