Nhẫn kim tiền KHÔNG MÚC vàng 18K phong thủy giá TỐT – Bảng 8li

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 7 phân – 1 chỉ, bảng 8li
  • Lông voi: hàng khách đưa gia công.