Nhẫn kim tiền vàng chạy 2 hàng đá xanh dương trắng phong thủy tại RIOGEMs rất đẹp, hoàn toàn khác với chất lượng vàng 18K - 10K tùy ý, đính Cz hợp mệnh chủ nhân.
 
[GIAO HÀNG] Nhẫn kim tiền đính 2 viền đá tấm trắng xanh cho nam vàng phong thủy RIOGEMs

- Vàng 18K630%: 1,3 chỉ

- Đá tấm trắng xanh dương thường (hợp mệnh MỘC, mệnh THỦY)

- Thợ gia công tại Buôn mê

- Hợp cho nam nữ hoạt động kinh doanh lớn/nhỏ, phật tử, bất động sản, cho vay,...