Nhẫn kim tiền nam nữ nẹp lông voi vàng phong thủy RIOGEMs #nhankimtien #nhankimtiennam #nhankimtiennu #riogems

- Vàng 18K610: 6-8-9 phân vàng

- Lông đuôi voi Bôn Đôn 100%

- Thợ gia công tại Buôn mê

- Hợp cho nam nữ hoạt động kinh doanh lớn/nhỏ, phật tử, bất động sản, cho vay,...