Nhẫn Kim Tiền lông voi khắc tên – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn Kim Tiền 18K nẹp lông voi, được gia công tỉ mỉ tại Riogems
  • Vàng 18K610: ~ 8 phân
  •  Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công. 
  • Khắc tên bên trong lòng nhẫn bằng công nghệ Laze theo yêu cầu