[GIỚI THIỆU]Nhẫn kim tiền nẹp lông vàng phong thủy RIOGEMs

- Vàng 18k610: ~1 chỉ

- Lông đuôi voi 100% Bôn Đôn

- Công thợ Buôn mê thuột

-  Phù hợp cho người làm việc ở lĩnh vực bất động sản, cho vay, bảo vệ, ....