Nhẫn nam vàng đính Ngọc lục bảo Emerald 6li tròn

Liên hệ

  • Nhẫn nam vàng xanh ngọc Emerald 6li tròn hợp phong thủy mệnh Hỏa – Mênh mộc Riogems
  • Vàng 18K610 ~3,5 chỉ
  • Ngọc lục bảo Emerald 6li tròn