Nhẫn đơn lông voi trắng vàng phong thủy – HÀNG FAKE

1.250.0001.950.000

– Vàng 18K610: Tầm 2 phân/chiếc

– Lông voi Buôn Đôn: hàng khách đưa gia công.

– Công thợ Sài Gòn và Buôn Mê Thuột