Nhẫn đôi lông DÂN TỘC bọc vàng 18K đặc sắc (lông FAKE)

Liên hệ

Nhẫn đôi lông voi dân tộc bọc vàng 2 sợi là nhẫn lông đuôi voi vàng 18K được làm từ 2 sợi lông đuôi voi,

  • Vàng 18K610: từ 3,5 – 5 phân;
  • Lông đuôi voi Bản Đôn: hàng khách đưa gia công.