Nhẫn đôi lông voi dân tộc bọc vàng

Liên hệ

Nhẫn đôi lông voi dân tộc bọc vàng 2 sợi là nhẫn lông đuôi voi vàng 18K được làm từ 2 sợi lông đuôi voi,

 

  • Vàng 18K610: từ 3,5 – 5 phân;
  • Lông đuôi voi Bản Đôn