Nhẫn Đính hôn luồng 1 lông voi làm tay – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn đính hôn luồng lông voi, nhẫn cưới kim cương cặp, nhẫn cưới đính kim cương, nhẫn kim cương đôi được RIOGEMs tư vấn PHONG THỦY kỹ và thiết kế riêng cho từng cặp đôi
  • Vàng 18K610: 1 chỉ
  • Lông voi: hàng khách đưa gia công.