Nhẫn cưới phong thủy đính đá trắng vàng Y

Liên hệ

  • Nhẫn cưới vàng Ý luồng lông voi
  • Vàng 18K78%: 1,3- 1,5 chỉ
  • Đá thường 2 viên ghép lại: 3 li vuông