Nhẫn cặp vàng Ý bảng 2li luồng 1 sợi lông (lông FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn đôi vàng Ý với thiết kế luồng sợi Lông Voi bên trong là biểu tượng của sự chung thủy và may mắn.
  • Vàng: Ý
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.