Nhẫn cặp lông voi đơn khắc tên

1.800.000 1.700.000

  • Nhẫn lông voi đơn vàng 18K khắc tên, Nhẫn cặp luồng lông voi
  • Vàng 18K610: ~2 phân/chiếc