Nhẫn vàng hình hình trái tim vàng trắng luồng 1 sợi lông FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn cưới hình trái tim có luồng thêm 1 sợi lông voi Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công) tăng thêm tính phong thủy mà chỉ ở RIOGEMs mới có
  • Vàng trắng 18K610: 1- 1,2 chỉ/chiếc