Nhẫn cặp đính 5 viên KIM CƯƠNG luồng 1 lông voi – HÀNG FAKE

Liên hệ

Cặp nhẫn cưới kim cương, nhẫn kim cương đeo cặp, nhẫn cưới cặp kim cương được RIOGEMs tư vấn PHONG THỦY kỹ có nên luồng lông voi (hàng khách đưa gia công) hay không;

  • Vàng 18K610: 1,2- 1,3 chỉ
  • Viên KIM CƯƠNG D VVS2 3li