Nhẫn cặp đính 5 viên KIM CƯƠNG luồng 1 lông voi

Liên hệ

Cặp nhẫn cưới kim cương, nhẫn kim cương đeo cặp, nhẫn cưới cặp kim cương được RIOGEMs tư vấn PHONG THỦY kỹ có nên luồng lông voi hay không;

  • Vàng 18K610: 1,2- 1,3 chỉ
  • Viên KIM CƯƠNG D VVS2 3li