Nhẫn Càn Long phong thủy đeo ngón cái – Bảng vuông 10li

Liên hệ

  • Vàng 18K610: ~ 1.8-2.2 chỉ
  • Bạch Ngọc tự nhiên bảng vuông 10 li