Nhẫn càng long rồng vàng cuộn đứng chầu Sapphire đen có sao - phong thủy mệnh Mộc - mệnh Thủy RIOGEMs

- Vàng 18K610: ~3 chỉ; vàng 10K41%: ~2,5 chỉ;

- Lông đuôi voi Bôn Đôn 100%;

- Nhẫn càng lòng bằng ngọc-ngà tự nhiên 100%: 14li: 28ct

- Viên sapphire đen Buôn Hồ;

- Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;

- Thích hợp anh em đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, hầu đồng,... 

Nhẫn rồng vàng cuộn đứng chầu Sapphire đen có sao - phong thủy mệnh Mộc - mệnh Thủy RIOGEMs dùng nhẫn ngà càng long sẽ đeo ngón cái, vàng 10K 41% và lông đuôi voi 100%